Historijat

Period 1948 – 1992

Ovo Udruženje sa radom počelo je davne 1948. god. i egzistiralo je na ovim prostorima sve do izbijanja rata. U vremenu poslije II svjetskog rata, privredno stanje na našim prostorima bilo je veoma teško. To je bio period izgradnje nove države u kojem su zanatlije imale veliku ulogu. U to vrijeme broj zanatlija je bio daleko veći nego sto je danas slučaj. Iz tog razloga su se mogla osnovati i strukovna Udruženja, odnosno Zadruge. Primjer nekih od Zadruga – Udruženja iz tog vremena možemo vidjeti na ovim fotografijama:

Materijal u pripremi…

Period 1992 – 1995

Ovaj period je period ratnog stanja u kome Udruženje nije bilo aktivno u smislu organizovanog  rada. Međutim same zanatlije su bili jako bitne i dosta aktivne u tom ratnom periodu. U nekim slučajevima zanatlije su …

materijal u pripremi…

Period 1995 – 2012

Nakon prestanka rata i raspada bivše države SFRJ, Bosna i Hercegovina je samostalna i suverena država, u kojoj ništa više nije kao sto je bilo prije. Sve se mijenja. Društveno politički sistem socijalizam, zamijenjen je sa novim društveno političkim sistemom kapitalizmom. Ova promjena DP. sistema, uz ratna razaranja, su uzrokovali da većina zanatskih radnji bude privremeno ili trajno zatvorena. Loše stanje zanatlija se automatski reflektuju na rad Udruženja koje također nije radilo u ovom periodu. Dvije godine po prestanku rata Udruženje ponova postaje aktivno.

1997 god. Udruženje je aktivirano pod nazivom: UDRUŽENJE GRAĐANA PROIZVODNOG I USLUŽNOG ZANATSTVA , “ZANATSTVO” GORAŽDE.

Jedan od glavnih pokretača svih aktivnosti vezanih za Udruženje je gospodin SAFET EFENDIĆ.

Udruženje nastavlja sa radom pod ovim nazivom sve dok nije samo osnovalo OBRTNIČKU KOMORU BOSANSKO PODRINSKOG KANTONA.

Obrtnička Komora BPK formirana je u Aprilu 2007.godine na osnivačkoj Skupštini sa petnaest prisutnih obrtnika, te u maju 2008. godine održala prvu izvještajnu Skupštinu, a u Maju 2009. god.redovnu izvještajnu Skupštinu.

Poslije kraće pauze, odnosno po “sazrijevanju” Obrtničke komore, Udruženje ponova postaje aktivno, ali pod novim imenom koje glasi: UDRUŽENJE “STARIH ZANATA” GORAŽDE.

Na sjednici Skupštine Udruženja održanoj 10.12.2009.god. usvojena je odluka o preregistraci Udruženja “Zanatstvo” u Udruženja “Stari zanati” Goražde. Na sjednici je usvojen statut i izvršen izbor i imenovanje radnih tjela Udruženja.