Programi i Planovi

 Organizacija i planiranje su jedan od temelja za uspjeh u radu, kako pojedinca tako i svih oblika zajednice. Postoji izreka koja kaže: “Jedina razlika između uspješnih i neuspješnih je u tome što uspješni imaju jasan cilj”.
  1. Plan rada Udruženja za 2012.godinu
  2. Plan rada Udruženja za 2013.godinu
  3. Plan rada Udruženja za 2014.godinu
  4. Plan rada Udruženja za 2015.godinu
  5. Plan rada Udruženja za 2016.godinu
  1. Finansijski plan Udruženja za 2012.godinu
  2. Finansijski plan Udruženja za 2013.godinu
  3. Finansijski plan Udruženja za 2014.godinu
  4. Finansijski plan Udruženja za 2015.godinu
  5. Finansijski plan Udruženja za 2016.godinu