Analiza usluga Biznis centra

analiza BC Prezentaciju “Analiza usluga u Biznis centru Goražde”, koja je održana 23.6.2016. godine organizovalo je udruženje Poslodavaca BPK Goražde u saradnji sa Oxfam organizacijom, a sve u sklopu Projekta ”Goražde – Zona unapređenog poslovanja ”. Projekt se financira u okviru programa ” Podrška EU lokalnom ekonomskom razvoju u BiH”. Opći cilj ove intervencije je da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju radnih mjesta u Goraždu. “Zona unapređenje poslovanja” je smještena u centru Goražda (bivši stari dio grada) gdje će mala i srednja preduzeća moći dobiti bolje usluge i bolje uvjete za razvoj. Bolje usluge će biti pružene putem Biznis servis centra sa salom za obuke.

Cilj ove analize je kreiranje precizne liste usluga koje pružaju akteri smješteni u ”Biznis centru Goražde” (Privredna komora BPK, Udruženje poslodavaca BPK, Obrtnička komora BPK, Turistička zajednica BPK i Opće udruženje “Stari Zanati” obrtnika Općine Goražde), potencijalnih novih usluga za koje postoje kapaciteti i potrebnih usluga za koje trenutno nema kapaciteta”, više detalja u Analizi usluga Biznis centra.

Komentari su zatvoreni.