Obrtnici

Na ovoj stranici su  obrtnici-zanatlije Općine Goražde koji žele da se predstave svojim klientima. Jedini uslov koji moraju ispuniti je da posjeduju obrtnicu – riješenje o odobrenju za rad.