Održana IV Skupština Udruženja „Stari Zanati“ Goražde

skupštinaDana 17.12.2013 .godine sa početkom u 17:00 sati, održana je IV redovna Izvještajno-izborna Skupština Udruženja “Stari Zanati” Goražde. Skupština je imala kvorum, tako da je rad ove skupštine bio validan. Na ovoj Skupštini pored redovnih izvještaja rada organa uprave i usvojen  je prijedlog novog statuta, odnosno prihvaćen je prijedlog preregistracije udruženja. Dosadašnji rad udruženja bio je po zakonu o udruženjima i fondacijam. Ovom preregistracijom udruženje će nastaviti sa radom po zakonu o Obrtu. Skupština je izvršila i reizbor organa uprave udruženja. više detalja u samom izvještaju sa Skupštine udruženja.

Zapisnik sa Skupštine USZ

Komentari su zatvoreni.