OK BPK-a održala II redovnu Skupštinu

skupština

Druga redovna izvještajna Skupština OK BPK-a Goražde održana je 16.03.2017. godine , sa početkom u 16 časova, u multimedijalanoj sali Biznis centra.

Pored redovnih članova Skupštine sjednici su prisustvovali i Predstavnici Općine Goražde, predsjednik Federalne Obrtničke komore, Mensur Bektić i predsjednik Tuzlanske Obrtničke komore, Željko Babić.

Na samom početku sjednice, na prijedlog g. Esada Valjevčića, usvojen je prijedlog da se sav honorar članova ove Skupštine usmjeri za liječenje oboljelog našeg sugrađana Nedima Delića.

Na ovoj sjednici usvojeni su svi Izvještaji o radu organa uprave i Završni račun za 2016. god. Usvojen je i Finansijski plan i Program rada OK za 2017. godinu.

U ovim izvještajima istaknuto je da je Obrtnička komora pozitivno poslovala u protekloj godini i da je jedna od rijetkih Komora i organizacija obrtnika koja ima ovakvo uredno finansijsko stanje.

I pored određenih problema koj je imala OK u protekloj godini, evidentan je napredak u radu OK BPK-a Goražde, sto je potvrdila i ova Skupština.

Pored ovih redovnik aktivnosti, Skupština je razmatrala i niz drugih pitanja koje se dotiču problema obrtnika kao što su:

  • Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBIH
  • Zdravstveno osiguranje obrtnika
  • Obrazovanje novih obrtnika deficitiranih zanimanja
  • Uspostava Obrtnog registar
  • Uspostava Kreditnog garantnog fonda
  • Održavanje Fonda solidarnosti
  • Kako pomoći obrtnicima koji su u problemima
  • Kako pomoći obrtnicima koji nisu registrovani, a žele da to učine

Na ovoj sjednici istaknut je i doprinos Obrtničke Komore u uspostavi Biznis centra i njegovom upravljanju, odnosno izneseno je zadovoljstvo samog postojanja  ovog Biznis centra.

Na kraju ove sjednice prihvaćen je prijedlog g. Delja Rehada za dodjelu priznanja našoj dugogodišnjoj obrtnici  Aganović Adili.

Goražde, 17.03.2017. g.                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                           Redžo Rašidović

Komentari su zatvoreni.