Sahat kula grada Goražda

03Opće udruženje “Stari Zanati” obrtnika Općine Goražde izradilo je idejni projekat Sahat kule grada Goražda. Izrada idejnoga rješenja i prijedlog lokacije za Sahat kulu  je nova aktivnost  Udruženja. Prema idejnim projektu koje je uradilo Udruženje, Sahat kula bi bila izgrađena u blizini gradskog trga, tačnije kod taxi štanda. Visina Sahat kule po ovom projektu bila bi 20 m, kako bi bila vidljiva sa svih strana u gradu. Sastavni dio Sahat kule bila bi  i mini prostorija koja bi se koristila u turističke svrhe. Više detalja može se vidjeti u prilogu Televizije Goražde

03Ovo nije prvi put da udruženje „Stari Zanati“ pokreće ovakve i slične aktivnosti. U svom dugogodišnjem radu Udruženje je imalo dosta idejnih i realiziranih projekata na prostoru kojem radi i djeluje.

04Podsjetimo se samo nekih bitni projekata, koje je Udruženje iniciralo ili realizovalo:

  • Ideja i realizacija projekta „Zanatski Centar“
  • Formiranje/osnivanje OK BPK-a
  • Osnivanje i održavanje tradicionalnog Sajma, „Sajam Starih Zanata“
  • Ideja i aktivnosti za izgradnju „Kuće Starih Zanata“ (Bosanska soba)
  • Ideja i realizacija projekta “Državne zastave”
  • Ideja i realizacija projekta „Izložbe Ratnih Rukotvorina“, (Centrala u Omladinskoj)
  • Izgradnja web stranice udruženja:  www.usz.ba
  • Osnivanje Fonda solidarnosti udruženja na bazi članarine
  • Idejni projekat Sahat kule grada Goražda

02U cilju analize opravdanosti ovog idejnog projekta, udruženje “Stari Zanati” je poslalo jedno cirkularno pismo (na tridesetak adresa) kantonalnim i gradskim institucijama, goraždanskom muftistvu političkim strankama, nevladinim organizacijama, uspješnim privrednim subjektima itd.

06U koliko dobijemo pozitivne odgovore, Udruženje će nastaviti sa aktivnostima u cilju stvaranja uslova za realizaciju ovog idejnog projekt, odnosno izgradnje Sahat kule grada Goražda.

05

Komentari su zatvoreni.