Održan sastank UOOK i članova UUO „Stari Zanati“

Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora OK i tri člana Upravnog odbora Udruženja i to predsjednik Upravnog odbora Refik Gabela, podpredsjednik Elvir Ćurovac i član Upravnog odbora Vehid Ćulov.

Na sastanku je bila rasprava o brojnim pitanjima, prije svega o registraciji Udruženja po Zakonu o obrtu, jer je trnutno registrovano po Zakon o Udruženjima i Fondacijama.

Ono što su predstavnici Obrtničke komore istakli jeste da su spremni podržati Sajam starih zanata i da će se uključiti u realizaciju i organizaciju istog.Smatraju da ove godine to treba napraviti na većem nivo i uključiti brojne zvaničnike.

Mišljenja su da uskora treba održati zajednički sastanak sa organima inspekcije, kako bi se upoznala sa problemima rada na „crno“ sa kojim se susreću brojni obrtnici i zanatlije.

Također su iznijeli misljenje da se treba ostati u prostorijama u kojima se nalaze kancelarije dok se ne riješi status, mišljenja su da treba iznaći građevinsko zemljiste na kojima ce se sagraditi objekat u kojem ce biti smjestene kancelarije komora ,poslodavaca i zanatlija.

Također su bili saglasni sa Popisnom listom kancelarijskog namještaja koji je prenijet sa Udruženja i tog su stava da se može prebaciti ili ostati kako jeste, s tim da se sad vodi amortizacija.

Predstavnici Udruženja „Stari zanati“ su upoznali  predstavnike Obrtničke komore da će Udruženje nastaviti da radi kao i do sada i da neće vršiti registraciju po Zakonu o obrtu do daljnjeg. Također su upoznali predstavnike da sve nejasnoce koje imaju oko udruženja mogu da se pismeno obrate i da će se predstavnici Udruženja odazvati na sastanke, Komore i Udruženja.

Komentari su zatvoreni.