PODRŠKA

 1. ŠTA JE TO OBRT?
 Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih privrednih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način. U obrtu je dopuštena svaka privredna djelatnost koja nije zakonom zabranjena.

Obrt se po vrsti djeli na:

a). slobodni obrti   obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće
uslove  za otvaranje obrta, ne traži se propisana stručna sprema

b). vezani obrti  obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o
stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema
ili majstorski ispit

c). povlašteni obrti   obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju
povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti

2. PO ČEMU SE RAZLIKUJU OBRT I TRGOVINA?

Jednostavan odgovor može se vidjeti iz ove tabele, podaci su okvirni i sluze samo kao primejer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ŠTA JE SVE POTREBNO ZA OTVARANJE OBRTA?

Sta je sve potrebno za otvaranje obrta