Strukovni savjet starih i umjetničkih zanata OK FBIH

Opće udruženje „Stari Zanati“ obrtnika Grada Goražda je domaćin osnivačke Skupštine Strukovnoga savjeta starih i umjetničkih zanata FBIH. Skupština će se održati 06.12. 2017. godine u prostorijama Biznis centra, sa početkom u 18 sati.

Na ovoj Skupštini planirano je da se usvoje pravni akti Savjeta i izaberu organi uprave.  Na ovu Skupštinu pozvati su: predstavnici svih kantonalnih udruženja starih i umjetničkih zanata FBIH, predsjednik OK FBIH, predsjednik OK BPK-a, književnik, novinar i autor nekoliko knjiga na temu zanatstvo u BIH g. Mehmed Pargan, predstavnici lokalnih vlasti, novinari i ostali.

 

 

Komentari su zatvoreni.