Zahtjev OKBPK-a

stautNa osnovu Zakona o Obrtu i srodnim djelatnostima ”Službene novine FBiH” broj: 35/09, te na osnovu odluka Skupštine udruženja „Stari Zanati“ Općine Goražde, održane dana: 17.12. 2013. godine, Upravni Odbor udruženja sa svog II redovnog sastanka upućuje

 

Komentari su zatvoreni.